c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Nou Calendari Fiscal de l’any 2015

Adjuntem link al web de l’Agéncia Tributaria, des d’on podeu consultar el Calendari Fiscal de l’any en curs.

Link: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente/_Calendario_/_Calendario_.shtml